5star.se övergår till AktieBolagsform

5star.se kommer from idag att övergå till AktiBolags-form. Det innebär inga praktiska skillnader för våra kunder förutom att det blir nya Bankgiro och Plusgiro nummer vid betalning. Därför ber vi våra kunder uppmärksamma detta vid nästa betalningstillfälle. Det gäller inte de fakturor som skrivits innandess.